Chevereto
Chế Độ Upload
JPG PNG BMP GIF MAX. 6MB

Chú ý: Tối Đa 10 Hình - Mỗi Hình Không Quá 6M

Nhập URL của Hình Cần Up

Đổi size hình Up Hình Với Size Khác
Độ Rộng Muốn Bằng pixels
*Độ Cao Hình Sẽ Tự Điều Chỉnh Theo Độ Rộng