Copy toàn bộ Mẫu đăng ký này dán vào hồ sơ đăng ký, sau đó điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
Thông tin người đi đăng ký
Họ và tên  
Email  
Địa chỉ (ghi theo HKTT)  
Nơi ở (nơi đang ở hiện tại)  
Điện thoại di động  
Điện thoại cố định  
Giới tính  
Ngày sinh  
Thông tin Chồng
Họ và tên Chồng  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của chồng  
Thông tin Vợ
Họ và tên Vợ  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của Vợ  
Thông tin khác
Nơi đăng ký  
Ngày, tháng, năm đăng ký  
Thuộc tổ dân phố số  
Đăng ký này nhận kết quả  
                                            
                                           Hồ sơ online cần đầy đủ các thông tin trên thì UBND mới giải quyết!

 
Copy mẫu đăng ký này sau đó dán vào hồ sơ đăng ký và điền đầy đủ thông tin.
Thông tin người đi đăng ký
Họ và tên  
Email  
Địa chỉ (ghi theo HKTT)  
Nơi ở (nơi đang ở hiện tại)  
Điện thoại di động  
Điện thoại cố định  
Giới tính  
Ngày sinh  
Quan hệ với người được khai sinh  
Đăng ký ngày nhận kết quả  
Thông tin của bé
Họ và tên của bé  
Giới tính  
Ngày, tháng, năm sinh  
Ghi bằng chữ  
Nơi sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Con thứ mấy  
Số con trong một lần sinh  
Thông tin cha
Họ và tên cha  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Năm sinh  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Quê quán  
Thông tin mẹ
Họ tên mẹ  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Năm sinh  
Nơi thường trú/tạm trú                                           
Quê quán  

Hồ sơ online cần đầy đủ các thông tin trên thì UBND mới giải quyết!