Copy toàn bộ Mẫu đăng ký này dán vào hồ sơ đăng ký, sau đó điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
Thông tin người đi đăng ký
Họ và tên  
Email  
Địa chỉ (ghi theo HKTT)  
Nơi ở (nơi đang ở hiện tại)  
Điện thoại di động  
Điện thoại cố định  
Giới tính  
Ngày sinh  
Thông tin Chồng
Họ và tên Chồng  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của chồng  
Thông tin Vợ
Họ và tên Vợ  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của Vợ  
Thông tin khác
Nơi đăng ký  
Ngày, tháng, năm đăng ký  
Thuộc tổ dân phố số  
Đăng ký này nhận kết quả  
                                            
                                           Hồ sơ online cần đầy đủ các thông tin trên thì UBND mới giải quyết!

 
Mẫu đăng ký kết hôn trực tuyến.
Thông tin người đi đăng ký
Họ và tên  
Email  
Địa chỉ (ghi theo HKTT)  
Nơi ở (nơi đang ở hiện tại)  
Điện thoại di động  
Điện thoại cố định  
Giới tính  
Ngày sinh  
Thông tin Chồng
Họ và tên Chồng  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của chồng  
Thông tin Vợ
Họ và tên Vợ  
Ngày, tháng, năm sinh  
Dân tộc  
Quốc tịch  
Nơi thường trú/ tạm trú  
Số giấy CMND/ Hộ chiếu  
Kết hôn lần thứ mấy  
Điện thoại của Vợ  
Thông tin khác
Nơi đăng ký  
Ngày, tháng, năm đăng ký  
Thuộc tổ dân phố số  
Đăng ký này nhận kết quả  
                                            
                                           Hồ sơ online cần đầy đủ các thông tin trên thì UBND mới giải quyết!