UBND phường tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm về trật tự và văn minh đô thị

UBND phường tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm về trật tự và văn minh đô thị
Ngày 28/7/2015 UBND phường Quốc Tử Giám phối hợp với Thanh tra GTVT quận Đống Đa, các phòng ban của Quận Đống Đa, Công an phường, các Ban ngành đoàn thể của phường ra quân tháo mái che mái vẫy, biển dọc trên địa bàn phường, đã được người dân trong khu dân cư ủng hộ, giúp đỡ...
           Tiếp tục thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015"; Thực hiện kết quả Chỉ thị số 01/CT - UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố Hà Nội; Chỉ thị số 16/CT/QU ngày 10/01/2014 của Quận ủy Đống Đa;
             Thực hiện Kế hoạch số 02/KH - BCĐ ngày 08/01/2015 của Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”.
             Thực hiện Kế hoạch số 118/KH - BCĐ ngày 06/07/2015 của Ban chỉ đạo “Năm trật tự văn minh đô thị” quận Đống Đa về việc Tổ chức đợt cao điểm thực hiện tuyên truyền trang trí, cổ động trực quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVII và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
             Thực hiện Kế hoạch số 52/KH - BCĐ ngày 14/7/2015 của Ban chỉ đạo “Năm trật tự văn minh đô thị” phường Quốc Tử Giám về việc Tổ chức đợt cao điểm thực hiện tuyên truyền trang trí, cổ động trực quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVII và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
             Ngày 28/7/2015 UBND phường Quốc Tử Giám phối hợp với Thanh tra GTVT quận Đống Đa, các phòng ban của Quận Đống Đa, Công an phường, các Ban ngành đoàn thể của phường ra quân tháo mái che mái vẫy, biển dọc trên địa bàn phường, đã được người dân trong khu dân cư ủng hộ, giúp đỡ. Buổi ra quân đã thành công tốt đẹp, mang lại môi trường sạch sẽ cho tuyến đường, giao thông không còn ùn tắc. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ra quân: 

Tác giả bài viết: Trương Thu Huyền