Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2012.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2012.
tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ ...
        Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND và 14/KH-UBND ngày 14/02/2012 của UBND quận Đống Đa về tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ quận Đống Đa năm 2012 và về thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ quận Đống Đa năm 2012, sáng ngày 28 tháng 3 năm 2012, Ủy ban nhân dân phường Quốc Tử Giám đã tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2012, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Về phối hợp với chiến dịch còn có các bác sỹ trong khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ quận Đống Đa.

      Một số hình ảnh tổ chức của chiến dịch


dsc02540 - Upanh.com

dsc02543 - Upanh.com


dsc02542 - Upanh.com

dsc02544 - Upanh.com

dsc02545 - Upanh.com

dsc02546 - Upanh.com

Tác giả bài viết: Lady Trà